Proces rekrutacji w firmie Sokpol Sp. z o.o. składa się z kilku etapów:

1)   podanie informacji pracownikom firmy o naborze oraz zgłoszenie oferty do Biura Pracy, prasy, serwisów internetowych

2)   selekcja zebranych ofert

3)   osoby wybrane będą brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej, w której uczestniczą:

4)   po wybraniu kandydata na oferowane stanowisko następuje:

Osoby zainteresowane pracą na oferowanym stanowisku, będą proszone o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego e-mailem na adres: kadry@sokpol.pl oraz wpisanie w tytule wiadomości nazwy stanowiska.

 

Prosimy o załączenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”